Geleceğin İş Modelleri'ni Uzmanından Öğrenin


Ufuk Tarhan

 

Fütürist, Ekonomist, M-Gen Gelecek Planlama Merkezi Kurucusu
Ufuk Tarhan, ülkemize değer yaratan ve çalışmalarını ilgiyle takip ettiğim
kişilerden biridir. Fütüristler Derneği Başkanlığını'da yürüten Ufuk Hanım'ın
gelecek planlamasıyla ilgili yaptığı çalışmalar, önem taşımaktadır.

 

Ufuk Tarhan, yakın zamanda düzenlenen ve büyük ilgi gören
Future Talk etkinliğinin
mimarlarından biri olarak bizimle konferansta konuşulan
akılda kalması gereken maddeleri ve yakın gelecekte önem kazanacak meslekleri paylaştı:


 

Neden Future Talks?

Dünya yeniden büyük bir değişim
evresinde.

Kabul görmüş genel söylem;  ‘ekonomik kriz' geçirdiğimiz. Bunu
benimsemiyorum. 

Geçirmekte olduğumuzu evrimsel süreç' olarak görüyor, bu dönüşümü
yönetmek üzere insanlara, kurumlara, birbirimize yardımcı olmamız gerektiğine
inanıyorum. Umutsuzluk, kaygı doğuran boş laflar, söylemler, fantastik
matematiksel modeller yerine, insanları motive eden, kullanabilecekleri, katma
değer yaratabilecek aktarımlar yapılması gerektiğini düşünüyorum.

 

İşte Future Talks bunu amaçlayan
etkinliklerimizden biri…
Future Talk

 
Future
Talks – Fütürist Sohbetler;
Fütüristler Derneği tarafından organize
edilen,  konularında uzman ve yeniliklere imza atmış başarılı, öncü, 
düşünce liderlerini, geleceğe dair vizyonlarını, deneyimlerini, uzgörü ve
önerilerini paylaşmak amacıyla, yılda birkaç kez düzenlenen fütürist
etkinliklerin jenerik ismidir.

İlk Future Talks'u ‘'Geleceğin Meslekleri ve İş Modelleri''
olarak belirledik, çünkü daha iyi yaşamak için iş, iş için de eğitim ve ihtiyaçlara
göre donanmak gerekiyor. İnsanların, kurumların en temel ihtiyacı; ister
profesyonel olsun, ister girişimdi; 
işine yön vermek.

 

Future Talks Konuşmacıları

 

Etkinliği, Bahçeşehir Üniversitesi Fütürizm
Kulübü ve Fütüristler
Derneği
olarak ortaklaşa 27 Mayıs 2009 Çarşamba akşamı gerçekleştirdik. 

 
İlk konuşmacılarımız;  Derneğini kurucusu, Onursal Başkanı Alphan Manas, ve Yönetim Kurulu Üyesi Cem Tarık Yüksel idi.

 

İşte ilk Future Talks'un özeti;

(Özet, iki konuşmacının uzgörülerinden
alınan karma notlarla derlenmiştir)

En
akılda kalacak şeyler
:

Ne
yaparsak yapalım, gelecekte başarı için kritik faktörler;

 • Farklı,
  faydalı ve yaratıcı olmak
 • Nano ve
  genetiği iyi anlamak
 • Teknoloji
  algı ve kullanımını yüksletmek
 • Multidispiliner
  düşünmek-yapmak
 • Gördüğümüz gibi şirket birleşmeleri çok
  yaşanacak.
 • Üretim, payını biraz daha hizmet sektörüne
  bırakacak.
 • Servis hizmetleri kişiselleşecek. Şöyle ki;
  siz Barselona‘ya tura gittiniz ve oranın en iyi rehberi "Rehber
  Ahmet", fakat Ahmet Bey sizin acentede çalışmıyor. İşte o devrede Rehber Ahmet
  proje bazlı çalışan olarak sadece size ya da grubunuza has outsource rehberlik
  yapıyor.
 • İş gücü büyümesi önümüzdeki dönemde artmaya
  devam edecek.
 • İş çeşitlerinde artış ve bunun yanında
  bedensel engellilerin iş hayatına katılımında da bir artış gerçekleşecek.
 • Organik gıda
  sektörü büyüyecek. Gıda mühendisliği altında Organik Gıda Mühendisliği ve
  Organik Tarım Yönetimi meslekleri oluşacak.
 • Nanoteknoloji, Türkiye'nin Jeopolitik
  Konumu, Güneydoğu'da petrol var ama çıkarmamıza izin vermiyorlar. En güzeli 2023 doktrini gibi saçmalıklar hakkında çok eleştiride
  bulunuldu.
 • Genetik mühendisliği ve estetik cerrahi
  daha bi söz sahibi olmaya başlayacak.
 • Türkiye'nin yapabileceği en akıllı iş
  hizmet ve servis sektörüne yatırım yaparak kalitesini ve çeşitliliğini artırmak
  olacaktır.
 • Yukarıdaki maddeye örnek olarak Japonya ya
  da Avrupa gibi bölgelerin halklarına hizmet vermek için sağlık merkezleri ya da
  daireleri kurmak. Onlara sağlıklı yaşam programları sunmak.
 • Robotlar beklenildiği gibi çok gelişecek.
  Örnek olarak da Lego‘nun son çıkardığı programlanabilir robot maketleri ve
  dünya çapında programlama yarışması verildi.
 • Üniversitede çift dal tavsiye edildi.
  Mümkünse Psikoloji ve ya Hukuk.
 • Kişisel koçluk ve asistanlık artacak.
 • Devlet ileride sadece 3 ana alanda var
  olacak; güvenlik, eğitim ve sağlık.
 • Türkiye'de fazla bir psikoloji ve
  psikiyatri uzmanı eksikliği var. Bu konuda gelişmeler yaşanacak.
 • Velilik sistemi profesyonelleşecek. Artık
  çocuklarımıza danışmanlar velilik ve koçluk yapacak. Ki sanırım sayın Yasemin Sungur Hanım'ın
  dediğine göre bu başlamış bile.
 • Apartman yöneticiliği profesyonelleşecek.
 • Manas, Gazetecilik konusunda da Kindle DX‘e
  değindi. Türkiye'de ne zaman Kindle %30 penetrasyona sahip olursa işte o zaman
  baslı medya bitmiş olacak.
 • Bloggerlık
  artış gösterecek bunun sonucunda da kişisel vergi numarası kullanımı
  başlayacak.
 • Şu an da görüldüğü gibi bilgi çöplüğü
  olacak. Fakat bu bilgiyi farklılaştırıp yaratıcı yollarla kullananlar fikir
  liderleri olacak.
 • C.T. Yüksel; Araştırmalara göre fare beyni simülasyonu yapmak için 30 teraflop'luk insan beyni içinse 36 teraflop'luk bir bilgisayar sistemi
  gerekiyor. Geçen haftanın raporuna göre IBM şu an 6 teraflop'da.
 • Bloglar / Kişisel Gazetecelik her
  zamankinden daha önemli hale gelecek.
 • Üretim şirketleri birleşecek. Hizmet
  sektörü kişiselleşecek.
 • Kişisel markalaşma kavramı değerlenecek.
  Kişisel ismin öne çıktığı durumlar artacak.
 • İşgücü büyümesi önümüzdeki dönemde
  azalacak. Bu da işgücü çeşitlenmesine yol açacak.
 • İşgücü yapısında şirket çalışanı
  kavramından bağımsız danışman kavramına doğru bir geçiş olacak.
 • Organik gıda sektörü büyüyecek. Organik
  tarlaların yönetimi konusu gündeme gelecek.
 • Genetik mühendisliği önem kazanacak. Bu
  alanda bir dolara Genetik Kodu çıkarma gibi inanılmaz gelişmeler olacak.
 • Velilik sistemi profesyonelleşecek.
  Evladının kötü özelliklerini duymak istemeyen, dolayısı ile gelişimine engel
  olan veli tipi geçmişte kalacak.
 • Apartman yöneticileri de velilik gibi
  profesyonelleşen bir kavram olacak.
 • Nanoteknoloji günümüzde en popüler
  teknoloji konusu olmaya devam edecek.
 • Manas, ayrıca gençlere geleceğin meslekleri
  arasında gördüğü iki bölüm olan Psikoloji ve Hukuk konusunda mutlaka çift dal
  yapmalarını önerdi. Manas' a göre iyi bir yöneticinin bu iki konuya mutlaka hakim
  olması gerekiyor.
 • Manas, ayrıca Kişisel koçluk ve asistanlık
  kavramların önemine vurgu yaptı, bu alanların çok gelişeceğini belirtti.
 • C.T. Yüksel' in Holografik Depolama, Atom
  Altı Parçacıkları, Sosyal Networkler, Peer Production denilen ve kalabalıklar
  tarafından geliştirilen Linux, Wikipedia gibi kavramlardan ve doğacak bebek
  tasarımcısı gibi yeni mesleklerden bahsetti.
 • Holografik Depolama teknolojisi tek bir
  diskte 3,9 Terrabayt veri saklama olanağı sunacak. Bu yaklaşık 6000 cd'ye denk.
  Veri aktarım hızı 1 GB/s olacak.
 • Facebook gruplarında çok spesifik grupların
  şimdiden oluştuğundan, bu oluşumun hedef kitleyi bulmada ve fark yaratmada ne
  kadar önemli hale geleceğinden,
 • Flick' ın, Facebook' un ve biraz daha
  demode olan Second Life' in yaşam stili haline geldiğinden,
 • Sanal Bulunma ( Presence) diye bir kavramın
  geleceğinden ve aynı anda 3 boyutlu olarak bir kaç yerde birden bulunmanın
  mümkün olduğundan,
 • Artık eğitim modellerinin değiştiğinden ve
  klasik sistemin bu sisteme ayak uydurmadığından, bunun için de "Yeni Eğitim
  Uzmanlarına" olan gereksinimden.
 • Beyne hafıza, duygu, haz güçlendirici
  implant yerleştirmenin 15 sene içerisinde mümkün olacağından,
 • "Peer Production" dediğimiz Wikipedia,
  Linux, Folding@home
  gibi topluluk tarafından yaratılan uygulamaların gücünden ve bunların geleceği
  nasıl etkileyeceğinden
 • İnsan hayatında artık tüketici yorgunluğu
  oluşmaya başladığından, bunu önlemek için hayatta karmaşadan yalınlığa geçmek
  zorunda olduğumuzdan ve geleceğe minimalizmin hakim olacağından,
 • Küreselleşmenin kendini her zamankinden
  daha fazla hissettirdiğinden, Hong Kong' un % 40′ının, New York' un %34′ünün ve
  Londra' nın %31′ inin ülke dışından geldiğinden ve doğal olarak bu yabancıları
  hedefleyen ürünlerin ortaya çıktığından,
 • Bebek Tasarımcılarının gelecekte bir meslek
  haline geleceğinden, örneğin sarı saçlı, mavi gözlü bir bebek istiyorsak, bu
  tonların ne olacağına Armani gibi D&G gibi profesyonel tasarımcıların karar
  vereceğinden bahsetti.

 


Yakın gelecekte önem kazanacak
meslekler:


o   
İnternet Pazarlama Uzmanları


o   
Anti Terör Uzmanları


o   
İş Terapistleri


o   
Network Uzmanları


o   
Web Uzmanları


o   
Sürdürülebilir İş Modeli Uzmanları


o   
Etki ve Mahremiyet Koruyucular


o   
Sağlık Karantinacıları


o   
Biyoloji ve Gen Uzmanları

 

Biraz daha uzak geleceğe hakim
olacak meslekler:

o   
İçerik Yaratıcılar

o   
Matematikçiler – Simülasyoncular

o   
Holografikerler

o   
Yaşam Koçları – Gurular

o   
Rüya Gerçekleştiriciler

o   
Tasarım Guruları

o   
Enerji ve Kaynak Müfettişleri

o   
Ekomanüpülatif Çiftçiler ve Balıkçılar

 

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir